Vidbynäs historia

Vi tar det från början och ställer oss frågan ”varför byggdes Vidbynäs Gård just här?”.

Under vikingatiden uppskattar man att vattennivån var cirka fem meter högre än idag. Sjön Turingen vid Vidbynäs Gård var en vik till Mälaren och den naturliga vägen hit var vattenvägen. Efter landhöjningen, som har pågått sen den senaste istiden, har sjöarna separerats och idag är Turingen en liten insjö.

Vattenvägarna var avgörande för handel och för allt resande under vikingatiden. Samhällen och mindre städer växte fram utefter vattnet och vikingastaden Birka anlades i slutet av 700-talet. Det blev inte bara en viktig handelsplats, det var också från Birka som kristendomen senare spreds ut i Sverige. Redan under medeltiden byggdes Turinge kyrka. Runt kyrkan i Turinge socken uppstod byar och bosättningar. Kyrkbacken vid Turinge kyrka är idag en av Södermanlands bäst bevarade med hus och bodar från 1700- och 1800-talen.

I närheten av Vidbynäs Gård ligger historiskt betydelsefulla städer som Strängnäs, Sigtuna, Eskilstuna, Södertälje och Stockholm. Närheten till Bergslagen och Mälarens transportmöjligheter har haft stor betydelse för svensk industri. Redan under medeltiden så började man med bergshantering, brytning och smältning av malmer. Järnbruk uppfördes runtom och la grunden för svensk industri idag.

Malmen från Bergslagen fraktades ner via Mälaren till olika platser där den såldes vidare till handelsmän som sedan spred den vidare över hela världen. Den fraktades sedan vidare över Mälaren och ut i Östersjön.

Turinge eller Nykvarns historia baseras på en lång bruksepok som börjar 1590 och slutar först 1971. Hans Ulfsson fick ett tillstånd av hertig Karl att bygga ortens första hammarsmedja. Ungefär hundra år senare startar en ny epok då Abraham Cronström uppför ett av Sveriges första stålbruk. 1848 bygger Johan Teodor Bergelin Nykvarns första pappersbruk. Nykvarns järnbruksepok upphörde i början på 1860-talet och pappersbruksepoken först 1971. I trakten kring bruket växte behovet av småindustrier och hantverkare, något som präglar kommunen än idag. Norra Södermanlands järnväg byggdes 1895 och gjorde orten Nykvarn till den viktigaste delen av Turinge socken. Mycket verksamhet flyttades för att kunna dra nytta av järnvägen.

Men varför Vidbynäs Gård? När man gjort utgrävningar i området har man hittat många fynd och här har det funnits boplatser sedan bronsåldern. Så småningom utvecklades två byar här: Vi by och Näs. Vi by omnämns redan under 1200-talet men det skulle dröja ytterligare sekel innan byn Vi och gården Näs bildade Vidbynäs.
Den första kända ägaren till Vidbynäs var riksrådet Erik Flemming på 1500-talet. Det drevs då lantbruk på platsen. 1711 bestämde sig häradshövdingen i Jämtland Olov Olivestjerna att uppföra den nuvarande herrgården Vidbynäs. Det tack vare att läget är strategiskt och marken är bördig. Under denna period bygger många inflytelserika personer herresäten runt omkring i Södermanland.

Den ståtliga huvudbyggnaden är i sina äldsta delar från 1711. I början av 1800-talet byggdes gården om, sannolikt runt 1840-talet. Adelssläkten och ättlingar till grundaren av ortens stålbruk tog så småningom över Vidbynäs och drev gården fram till 1897. Därefter ägde flera godsägare, brukspatroner och disponenter fastigheten. I Nykvarn fanns det och finns fortfarande två herrgårdar, Vidbynäs och Nykarns herrgård. Vidbynäs med sin pampiga byggnad blev i folkmun kallat ”slottet”.

Huset genomgick en grundlig ombyggnad och utökades 1906 av dåvarande ägaren Ivar Lindström. I samband med den utökningen fick gården sitt karaktäristiska utseende med branta tak och trappstegsgavlar. Vid samma tillfälle uppfördes även Flygeln.

Fram till år 2000 var Vidbynäs i privat ägo och i byggnaden bodde familjen De Verdier. 2002 köper Vidbynäs Gård & Konferens AB hela fastigheten och säljer av 255 ha mark till golfklubben som öppnar 2004.

Efter några ombyggnationer öppnar Vidbynäs Gård 2005 sitt hotell med Flygeln och 25 rum. 2006 blir Bo Peterson ny ägare, verksamheten stängs ner för att utvecklas ännu mer för att sedan återigen öppna 2008 i nuvarande kapacitet. Idag är vi verksamma som konferensanläggning, bröllop och hotell.