Vidbynäs Gård & Konferens • 155 91 Nykvarn • +46 8-554 90 700 • info@vidbynasgard.se

VÄGBESKRIVNING

Allmänna kommunikationer

Från Stockholm

Tåg från Stockholm Centralstation till Nykvarn Station tar ca 28 minuter. Från Nykvarn är det ca 3 km till Vidbynäs. Vi hjälper även gärna till att boka buss och taxi för er grupp.

Train from Stockholm Central station to Nykvarn station, estimated time 28 minutes. From Nykvarn station you have a 3 km walk to Vidbynäs. We will help you to book a taxi if needed.

Från Södertälje

Buss 780 går från Södertälje centrum mot Nykvarn (Sandtorp). Efter ca 20 minuter kommer du till Värsta backe där du byter du till buss 782 mot Nykvarn. Du är framme vid Turinge kyrka efter 2 minuter. Allén till Vidbynäs ser du på motsatt sida om kyrkan. För information besök www.sl.se

Bus 780 from Södertälje centum to Nykvarn station. Terminate of at the bus stop called Värsta backe and switch to bus number 782 to Nykvarn. Get of at the bus stop called Turinge Kyrka. You will se Vidbynäs on the other side of the main road. Check your trip at www.sl.se

Med bil

Från Stockholm

Kör E4/E20 söderut och välj i Södertälje E20 mot Göteborg. Passera Scaniarinken och tag efter ca 9 km av mot Nykvarn.Vid avfartsslut tag höger ca 100 m. Vid T-korsning med stopplikt, tag vänster mot Strängnäs och Taxinge Slott. Efter drygt 1 km, sväng höger mot allén till golfklubben och Vidbynäs.

Drive E4 / E20 south bound and select E20 towards Göteborg when you pass Södertälje. Hold for about 9 km and take the exit Nykvarn and turn right after about 100 m. At the T-junction with the stop sign, turn left towards Strängnäs and Taxinge Slott. After 1 km, turn right towards the avenue to Vidbynäs.

Från Eskilstuna

Kör E20 norrut mot Stockholm och sväng av mot Nykvarn. Vid avfartsslut tag vänster ca 200 m. Vid T-korsning med stopplikt, tag vänster mot Strängnäs och Taxinge Slott. Efter drygt 1 km, sväng höger mot allén till golfklubben och Vidbynäs.

Drive E20 north towards Stockholm and turn towards Nykvarn. At the end of the exit turn left. At the T-junction with the obligation to stop, turn left towards Strängnäs and Taxinge Slott. After 1 km, turn right towards the avenue to Vidbynäs.

Från Nyköping

Kör E4 norrut mot Stockholm. Välj i Södertälje E20 mot Göteborg. Passera Scaniarinken och tag efter ca 9 km av mot Nykvarn.Vid avfartsslut tag höger ca 100 m. Vid T-korsning med stopplikt, tag vänster mot Strängnäs och Taxinge Slott. Efter drygt 1 km, sväng höger mot allén till golfklubben och Vidbynäs.

Drive E4 north bound towards Stockholm. Select Södertälje E20 towards Göteborg. Hold for about 9 km, exit at Nykvarn and turn right about 100 m. At the T-junction with the stop sign, turn left towards Strängnäs and Taxinge Slott. After 1 km, turn right towards the avenue to Vidbynäs.

Translate »